Project omschrijving

Al geruime tijd werk ik mee aan diverse programma’s en projecten bij de Gemeente Breda. Zoals:

  • Ontwikkelen en opzetten Actieprogramma Zorginnovatie gemeente Breda;
  • Vanuit co-creatie cross-overs tot stand brengen tussen gemeente, burgers, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten;
  • Adviseren en ondersteunen van de gemeente bij visie-ontwikkeling over innovatie van gezondheid, zorg en welzijn;
  • Aanjagen van en meedenken bij nieuwe initiatieven;
  • Overdragen kennis en expertise op gebied van technologische en sociale innovatie;
  • Organiseren, inhoudelijk invullen en presenteren van inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten.

Portfolio Breda

actieplan-zorginnovatie-breda

Kwartiermaker Health Community Breda

Actieprogramma zorginnovatie